Đặt Hàng Online

Cá viên
Cá viên

18,000

Bò Viên
Bò Viên

20,000

Tôm Viên
Tôm Viên

19,000

Ốc Nhồi
Ốc Nhồi

28,000

XX KHÓI NTN

29,000

TƯƠNG NGỌT

34,000

CHẠO SẢ

22,000

XX Nhỏ NTN

22,000

Cá Nhỏ

18,000

XX Rau Củ

22,000

Hoành Thánh

38,000

CON TÔM NGON

40,000

CÁ SỐT CAM

31,000

CÁ CÚT

27,000

HỒ LÔ ĐNÁ

40,000

TƯƠNG ỚT

34,000

Tôm nhỏ

19,000

TRỨNG CÚT

500

Hột Gà Ta

2,600

Cúc lộn

900

Shopping Cart

Chi tiết đơn hàng

giỏ hàng trống

Đơn hàng của bạn

Lấy lúc Đổi?
Tổng0
Tổng0
Scroll to Top